Mielikuvaharjoitus

Yksi elämän tuulista ja tuiverruksista selviytymiseen auttava ominaisuus on resilienssi. Resilienssillä tarkoitetaan vahvuutta, joustavuutta ja kimmoisuutta, joka auttaa selviämään elämän haasteista niiden taakan alle musertumatta. Mielen tasolla tähän liittyy taitoja, kuten emotionaalinen ja ajattelun joustavuus, myönteisten ihmissuhteiden vaaliminen ja luottamus tulevaisuuteen. Kehollinen resilienssi taas kuvastaa joustavan kestävyyden fyysistä puolta: kehon kykyä parantua sairauksista ja loukkaantumisista, mukautua elämän ja iän mukanaan tuomiin haasteisiin sekä kyvystä löytää ”uudesta” kehosta korvaavia taitoja ja ominaisuuksia menetettyjen tilalle. Kehollisesti resilientti ihminen tiedostaa kokemustensa kautta tulleet muutokset, kehon haavoittuvuuden ja rajallisuuden, mutta ei pelkää niitä. Hänellä on kykyä vaikuttaa kokemaansa stressiin ja uskallusta hakea myös apua toisilta ja ilmaista tunteitaan tarpeidensa mukaisesti.

Omaa suhdettaan kehoonsa voi tutkia ja rakentaa esimerkiksi löytämällä kehostaan puolia, jotka ovat vahvoja, kestäviä ja joustavia: esimerkiksi jalat, jotka jaksavat kävellen viedä minut minne haluankin mennä tai käsivarret, jotka pystyvät tarvittaessa niin kantamaan lasta kuin silittämään häntä.

Tällä tavoin kehostaan voi löytää puolia, jotka ovat omalla puolella, jos oma kehosuhde tuntuu haastavalta tai jopa siltä, että oma keho on itseä vastaan. Myös mielekkäät ja palauttavat harrasteet ovat hyvä tapa harjoittaa kehon resilienssiä. Toinen keino voi olla yllä olevan kaltaiset mielikuvaharjoitukset, joissa kuvitellaan itselle resilienttejä ominaisuuksia.

Harjoitteen tekstin on tehnyt psykoterapeutti Heli Grönberg, äänitteen on lukenut osteopaatti Myrsky Turunen.

Scroll to Top