Hieronta

Koulutettu hieroja on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattilainen. Hieronta on perinteinen hoitomuoto ja sopii kaikenikäisille. Hieronta vaikuttaa positiivisesti kehon sekä mielen hyvinvointiin ja on tärkeä osa kehonhuoltoa. Hieronnalla pyritään helpottamaan erilaisia kiputiloja, palauttamaan lihasten toimintakykyä ja nivelten liikkuvuutta, sekä ennaltaehkäisemään vaivojen syntyä.

Lihaskireydet, jäykkyydet, kiputilat, stressi ja rentoutuminen ovat tyypillisiä tulosyitä hierontaan. Urheilijat ja aktiiviliikkujat käyttävät hierontaa myös palautuakseen rasituksesta, vammoista toipumiseen tai herkistelläkseen lihaksiston esim. kilpailusuoritukseen.

Hieronnan tarve on yksilöllinen, hieronnan voimakkuus ja otteet valitaan asiakkaan tilanne ja kiputuntemus huomioiden. Urheiluhieronnassa huomioidaan myös urheilulajien tyypillisimmät kuormittavuudet ja kuntokausi. Hieronta suunnitellaan ja toteutetaan harjoittelua ja suorituksia tukevasti.

Hieronnassa voidaan käyttää apuna kylmä- ja lämpöhoitoja. Lämpö auttaa mm. rentoutumaan, tehostaa aineenvaihduntaa sekä lisää kudoksen venyvyyttä. Kylmällä pyritään lievittämään kipua, turvotusta ja tulehdusta.

Osteopatia

Syitä hakeutua osteopaattiseen hoitoon:

  • tuki- ja liikuntaelimistön kivut ja liikerajoitukset
  • päänsärky, migreeni, huimaus, tinnitus
  • purentaelimistön toimintahäiriöt
  • stressi, unettomuus, vetämättömyys
  • toiminnalliset ruoansulatusvaivat
  • leikkausten, traumojen ja sairauksien jälkitilat
  • urheilu- tai työperäiset rasitusvammat

Osteopaatti on Valviran rekisteröimä, nimikesuojattu, terveydenhuollon ammattihenkilö. Koulutus on Suomessa nelivuotinen ja sisältää mm. fysiologian, lääketieteellisten opintojen, hoitotekniikoiden sekä klinikkaharjoittelun lisäksi tarkan anatomian opiskelun.

Työssään osteopaatti yhdistää teoriatietonsa tarkaksi harjoitettuun palpaatiotaitoon ja pystyy näin tunnustelemalla havainnoimaan kehon tilaa häiriöineen. Toimintahäiriöihin liittyy kehon oman säätelyjärjestelmän toiminta.

Hoitaessaan osteopaatti tuottaa täsmällisen kudostuntumansa avulla kudoksille ärsykkeitä, jotka kyseisessä tilanteessa saavat säätelyjärjestelmän reagoimaan kohti normaalimpaa tilannetta. Hoidossa siis häiriötila puretaan kehon omien prosessien avulla.

Osteopaattinen hoito sopii moniin ongelmiin. Jos oireiden taustalla on pysyviä rakenteellisia muutoksia, voidaan hoitaa varsinaiseen perussyyhyn liittyviä toissijaisia oireita. Esimerkiksi nivelrikkoa potevalla ei nivelpinnan kulumamuutoksia voida poistaa, mutta hoitamalla tilaan liittyviä toiminnallisia häiriöitä (mm. lihas- ja faskiajännitykset) voidaan kipua helpottaa. Hoitoon tullaan myös tehostamaan palautumista ja rentoutumaan, eli hakemaan parempaa jaksamista ja suorituskykyä.

Jos mietit, sopiiko osteopaattinen hoito Sinun tilanteeseesi tai miten osteopaattinen hoito voisi Sinua auttaa, niin olehan yhteyksissä.

Purentalihashoito

Purentaelimistön toimintahäiriöön liittyviä jännitteitä voidaan helpottaa puremalihashieronnalla. Tyypillisiä tulosyitä purentalihashoitoon ovat bruksismi eli narskuttelu, puremalihasten jännittyneisyys ja leukanivelen jäykkyys, jotka oireilevat useimmiten erilaisina päänsärkyinä, leuan ja kasvojen alueen kipuina sekä leukanivelen liikerajoituksina ja jäykkyytenä tai kipuna niskan alueella. Oireiluun voi kuulua myös huimausta ja korvien soimista.

Ensimmäiseen käyntiin kuuluu lyhyt oirekuvan haastattelu, jonka jälkeen tutkitaan leukanivelen liikkuvuutta. Tämän jälkeen käsitellään puremalihaksia poskien ja ohimojen alueelta sekä suun sisäpuolelta suojahansikkaat kädessä. Lisäksi käsitellään niskan ja kallonpohjan lihaksia sekä muita ylävartalon lihaksia asiakkaan tarpeen mukaan. Käsittelyllä parannetaan lihasten aineenvaihduntaa ja lisätään niiden rentoutta sekä venyvyyttä.

Purentaelimistön toimintahäiriöiden syyt ovat moninaisia. Jos kyseessä ei ole rakenteellinen ongelma, on taustalla usein stressiperäistä kehon oireilua ja asiakas hyötyy myös laajemmasta lähestymistavasta. Purentalihaskäsittely on tehokas oireenmukainen hoito. Jos oireilla on taipumusta palata, saat terapeuteiltamme halutessasi laajemmin tietoa purentaelimistön toimintahäiriön syistä ja hoitomahdollisuuksista.

Kalevalainen jäsenkorjaus

Tutustu kalevalaiseen jäsenkorjaukseen täältä.

Vieritä ylös